Odborně posoudíme

vaše projektové záměry a doporučíme, jak využít podpory z evropských fondů

více

Provedeme vás celým dotačním cyklem

poskytneme vám podporu řízení a správy projektu vůči poskytovateli dotace, aby časová i personální zátěž z vaší strany byla minimální

více

Platíte za výsledky

vážíme si dlouhodobé spolupráce s klientem a jeho spokojenosti, proto je splatnost odměn je vázána na úspěšné získání dotace

více

Project Assistance, s.r.o.

Nabízíme Vám kompletní portfolio služeb v oblasti dotačního poradenství a managementu.

Našim klientům jsme pomohli pro jejich rozvoj získat prostředky z evropských fondů v objemu cca 600 miliónů Kč. Kvalitu našich služeb garantují dlouholeté zkušenosti získané z realizace projektů především ve veřejné sféře. Ta se projevuje vysokou úspěšností podaných žádostí o dotaci (téměř 100%), efektivním využitím získaných prostředků pro záměr klienta, eliminací hrozby krácení dotace z důvodu chybného postupu realizace oproti podmínkám poskytnutí dotace.

Proč využít našich služeb?

Naše konzultační činnost

Projektové řízení, dotační management pro úřady a instituce měst a obcí z programů OPLZZ, OPZ, IOP, IROP.

Naše reference - úřady a instituce měst a obcí