Reference

Naše konzultační činnost

Projektové řízení, dotační management pro úřady a instituce měst a obcí z programů OPLZZ, OPZ, IOP, IROP.

Projektové řízení, dotační management pro úřady a instituce měst a obcí z programů OPLZZ, OPZ, IOP, IROP. 

Projekty IROP 10 a 28 pro 17 institucí

2018 - 2020

18 investičních projektů zaměřených na podporu elektronizace služeb veřejné správy.
Podpora projektového řízení a administrace projektů vůči poskytovateli dotace.

Projekty OPZ 33, 80, 92 pro 11 měst

2016 - 2020

Neinvestiční projekty zvyšování kvality a efektivnosti služeb veřejné správy podporou strategického řízení, procesního řízení, řízení kvality a managementu rozvoje organizace, vzdělávání pracovníků.
Zpracování projektových záměrů a žádostí o dotaci, podpora projektového řízení realizace projektů a administrace vůči poskytovateli dotace.

 

Projekty IROP 04, 10, 26 a 28 pro 48 institucí

2016 - 2017

Investiční projekty zaměřené na podporu elektronizace služeb veřejné správy.

Studie proveditelnosti, zpracování žádosti o dotaci. Kontrola souladu projektu s podmínkami dotace, zpracování žádosti podle výzev IROP včetně všech formálních náležitostí.Projekty IOP 22 pro 24 měst

2014 - 2015

Investiční projekty zaměřené na podporu elektronizace služeb veřejné správy.

Studie proveditelnosti, zpracování žádosti o dotaci. Kontrola souladu projektu s podmínkami dotace, zpracování žádosti podle výzev IROP včetně všech formálních náležitostí.Projekty IOP 06 pro 7 měst

2010 - 2012

Investiční projekty zaměřené na podporu elektronizace služeb veřejné správy.

Studie proveditelnosti, zpracování žádosti o dotaci. Kontrola souladu projektu s podmínkami dotace, zpracování žádosti podle výzev IROP včetně všech formálních náležitostí.Projekty OP LZZ C2 pro 6 měst

2013 - 2015

Neinvestiční projekty zaměřené na podporu činnosti orgánů sociálně – právní ochrany dětí.

Zpracování projektu, žádosti o dotaci, řízení a administrace realizace projektů.Projekty OP LZZ 89 pro 10 měst

2012 - 2015

Neinvestiční projekty zaměřené na rozvoj strategického, finančního, procesního řízení, řízení lidských zdrojů úřadů města a obcí, zvýšení kvality řízení a inovace ve veřejné správě.

Zpracování projektového záměru, žádosti o dotaci, administrace realizace.Projekty OP LZZ 69 pro 3 města

2011 - 2014

Neinvestiční projekty zaměřené na zkvalitnění řízení lidských zdrojů úřadů měst a obcí, vzdělávání úředníků.

Zpracování projektového záměru, žádosti o dotaci, administrace realizace.Projekty OP LZZ 57 pro 2 města

2011 - 2013

Neinvestiční projekty zaměřené na zlepšení kvality řízení a inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky.

Administrace realizace projektu. 
Naše služby