Naše služby

Čím se zabýváme?

- Sledování nových výzev
- Konzultace, jak efektivně využít dotaci k uskutečnění záměrů
- Zpracování projektového záměru (návrh aktivit, harmonogram, rozpočet,
sestavení realizačního týmu, indikátorů)
- Studie proveditelnosti / analýzy
- Zpracování žádosti o dotaci
- Podpora řízení realizace dotovaného projektu
- Administrace projektu v realizaci
- Zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu vůči poskytovateli dotace
- Kontrola projektu a vedení dokumentace příjemce v elektronických prostředcích poskytovatele dotace
- Vyúčtování vůči poskytovateli dotace
- Řešení změn při realizaci
- Komunikace s poskytovatelem dotace
- Poradenství v oblasti archivace všech relevantních dokladů souvisejících s realizací projektu
- Zpracování hlášení o udržitelnosti projektu

 
Naši klienti
Proč využít našich služeb?

- Odborně posoudíme vaše projektové záměry a doporučíme, jak využít podpory z evropských fondů
- Provedeme vás celým dotačním cyklem - poskytneme vám podporu řízení a správy projektu vůči poskytovateli dotace, aby časová i personální zátěž z vaší strany byla minimální

- Zajistíme kompletní servis - zpracujeme pro vás projekt a žádost o dotaci, zkompletujeme potřebnou dokumentaci, zajistíme komunikaci s poskytovatelem dotace, administraci až po ukončení
- Platíte za výsledky – vážíme si dlouhodobé spolupráce s klientem a jeho spokojenosti, proto je splatnost odměn je vázána na úspěšné získání dotace